Дневен режим

В учебно време - от 15 септември до 31 май I и II група

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна организация
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. - 12:00 ч.Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:15 ч. Следобеден сън
15:15 ч. – 15:45 ч. Подкрепителна закуска
15:45 ч. – 16:15 ч. Педагогически ситуации
16:15 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

В учебно време - от 15 септември до 31 май III и IV група

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна организация
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. - 12:00 ч.Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 ч. – 16:30 ч. Педагогически ситуации
16:30 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

В неучебно време - от 1 юни до 14 септември I и II група

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна организация
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. - 12:00 ч.Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:15 ч. Следобеден сън
15:15 ч. – 15:45 ч. Подкрепителна закуска
15:45 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

В неучебно време - от 1 юни до 14 септември III и IV група

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна организация
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
8:30 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. - 12:00 ч.Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата