Дневен режим ясла

В учебно време - от 15 септември до 31 май

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна организация
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата. Манипулативни игри под ръководство на медицинския специалист. Тоалет и измиване.
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 9:30 ч. Тоалет и подготовка за педагогически ситуации
9:30 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации (сън за деца от 12-15 месечна възраст, при необходимост)
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 11:00 ч. Манипулативни игри / Настолен театър. Игри на открито при възможност.
11:00 ч. – 11:30 ч. Подготовка за обяд
11:30 ч. – 12:15 ч. Обяд
12:15 ч. – 13:00 ч. Тоалет и подготовка за сън
13:00 ч. – 15:30 ч. Сън
15:30 ч. – 16:00 ч. Събуждане, тоалет
16:00 ч. – 16:30 ч. Подкрепителна закуска
16:30 ч. – 19:00 ч. Манипулативни игри / Настолен театър. Игри на открито при възможност / Изпрашане на децата

В неучебно време - от 1 юни до 14 септември

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие при целодневна организация
7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата. Манипулативни игри под ръководство на медицинския специалист. Тоалет и измиване.
8:30 ч. – 9:00 ч. Закуска
9:00 ч. – 9:30 ч. Тоалет и подготовка за педагогически ситуации
9:30 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации (сън за деца от 12-15 месечна възраст, при необходимост)
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 11:00 ч. Манипулативни игри / Настолен театър. Игри на открито при възможност.
11:00 ч. – 11:30 ч. Подготовка за обяд
11:30 ч. – 12:15 ч. Обяд
12:15 ч. – 13:00 ч. Тоалет и подготовка за сън
13:00 ч. – 15:30 ч. Сън
15:30 ч. – 16:00 ч. Събуждане, тоалет
16:00 ч. – 16:30 ч. Подкрепителна закуска
16:30 ч. – 19:00 ч. Манипулативни игри / Настолен театър. Игри на открито при възможност / Изпрашане на децата