Събрание за учредяване на настоятелство към ДГ „Чебурашка“

ул. „Проф. арх. Станчо Белковски“ №16, 1797, София, община Столична, район „Студентски“, тел. +3592-871-91-43; + 3592-871-90-67; https://dg10.bg/; [email protected]

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ДГ №10 „ЧЕБУРАШКА“, СОФИЯ
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДГ №10 „ЧЕБУРАШКА“,

 

На основание чл. 307, ал.1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, свиквам Учредително събрание за регистриране на Настоятелство към ДГ №10 „Чебурашка“.

Събранието ще се състои на 16.03.2023г., четвъртък, от 18:00ч. в музикалния салон на детската градина при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на събранието и секретар;
  2. Вземане на решение за учредяване на Настоятелство към ДГ №10 „Чебурашка“, като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза;
  3. Представяне и приемане на Устав;
  4. Избор на Съвет на настоятелите и председател на Сдружението;

 

Ще се радваме да ни подкрепите!

Мария Шонева – директор и педагогически екип на ДГ №10 „Чебурашка“