Родителски срещи за II, III и IV гр. за учебната ’23/’24

Родителските срещи със семействата на децата от вторите, третите и четвъртите групи за учебната 2023/2024 година, ще се проведат на 19.09.2023 г. от 17,15ч. в занималните на съответните групи.

ТУК ще намерите инфомация за реда, при който ще се проведат срещите.