Родителска среща – IVа гр. „Ежко“ и IVб гр. „Щурче“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители на децата от IVа гр. „Ежко“ и  IVб гр. „Щурче“,

Във връзка с предстоящото кандидатстване на децата за прием в първи клас за учебната 2023/2024 година на 14.03.2023г., вторник, в музикалния салон на ДГ №10 „Чебурашка“ ще се проведе среща с представители на общинските училища на територията на Столична община, район „Студентски“.

Срещата ще протече при следния дневен ред:

  1. Представяне на 55 СУ „Петко Каравелов“ – 17,00 часа.
  2. Въпроси към началните учители от 55 СУ „Петко Каравелов“.
  3. Представяне 8 СУ „Васил Левски“ – 17,30 часа.
  4. Въпроси към началните учители от 8 СУ „Васил Левски“.

 

Очакваме Ви!