Родителска среща за новозаписаните деца в гр. „Панда“ и гр. „Зайче“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предварителната родителска среща със семействата на децата, записани в яслените групи „Панда“ и „Зайче“ за учебната 2022 / 2023 година, ще се проведе на 01.09.2022г. от 17,30 ч. в занималнята на I ясла „Панда“.

Срещата ще протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите с разпределението на децата в групите.
  2. Представяне на екипите на I ясла „Панда“ и II ясла „Зайче“.
  3. Акценти от Правилник за дейността на ДГ №10 „Чебурашка“.
  4. Запознаване с правилата и изискванията в яслените групи.
  5. Консултация с медицинските специалисти в детската ясла във връзка с адаптацията на децата при преминаване от семейна към институционална среда.
  6. Възможност за обиколка от родителите на помещенията за отглеждане на децата при целодневен престой.
  7. Въпроси и отговори.

 

Очакваме Ви!