Родителска среща за децата, записани в I група “Мечо” и “Врабчо”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителската среща със семействата на децата, записани в първите групи „Врабчо“ и „Мечо“ за учебната 2022 / 2023 година, ще се проведе на 13.09.2022г. от 17,00ч. – обща, в салона на детската градина, и от 17,30 ч. в занималните на двете групи.

Срещата ще протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите с разпределението на децата в групите.
  2. Представяне на екипите на I А група „Врабчо“ и I Б група „Мечо“.
  3. Акценти от Правилник за дейността на ДГ №10 „Чебурашка“.
  4. Запознаване с правилата и изискванията в групите.
  5. Консултация с учителите в детските групи във връзка с адаптацията на децата при преминаване от семейна към институционална среда.
  6. Възможност за обиколка от родителите на помещенията за отглеждане на децата при целодневен престой.
  7. Въпроси и отговори.

         

Очакваме Ви!