Ремонт на покрива

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че строително ремонтните дейности за цялостна подмяна на хидроизолацията на
сградата на ДГ №10 „Чебурашка“, извършвани под техническия надзор на СО – район „Студентски“, продължават до завършване на разпокрития участък от покрива, след което дейностите ще бъдат възобновени през пролетно-летния сезон.
В групите на детската градина е създадена организация на работа, която да обезпечи безпроблемното
провеждане на образователния процес с децата. Район „Студентски“ и ДГ №10 „Чебурашка“ ежедневно следят състоянието на помещенията на детските групи и координират ежеседмично организацията на работа в детското заведение.
От името на районната администрация и ръководството на детската градина Ви благодарим за съпричастността и проявеното разбиране. Още веднъж поднасяме извинения за причиненото неудобство, което е част от общите ни усилия да осигурим по-добра среда за
отглеждане, възпитание и обучение на децата!
 
Район „Студентски”
ДГ №10 „Чебурашка“