Резултати от кампанията за провеждане на очен скрининг в детските градини в София

Обобщените данни изглеждат така:

  • посетени градини – 191;
  • записани деца – 25 639;
  • прегледани деца – 19 382;
  • деца с открити отклонения – 4901 (25.29%).

Тук може да се разгледате цялата статия.