Протокол и Заповед – ДОД Спортни и народни танци

ТУК може да намерите протокола от работата на комисията по разглеждане на кандидатите за ДОД – Спортни и народни танци.

ТУК може да намерите заповедта за класиране на кандидатите за ДОД – Спортни и народни танци.