Протокол и Заповед – ДОД Футбол с ЛФК

ТУК може да намерите протокола от работата на комисията по разглеждане на кандидатите за ДОД – Футбол с лечебна физкултура.

ТУК може да намерите заповедта за класиране на кандидатите за ДОД – Футбол с лечебна физкултура.