Протокол и Заповед – ДОД Визуална култура и логопед. диагностика

ТУК може да намерите протокола от работата на комисията по разглеждане на кандидатите за ДОД – Визуална култура и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП.

ТУК може да намерите заповедта за класиране на кандидатите за ДОД – Визуална култура и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП.