Протокол и Заповед – ДОД Английски език

ТУК може да намерите протокола от работата на комисията по разглеждане на кандидатите за ДОД – Английски език.

ТУК може да намерите заповедта за класиране на кандидатите за ДОД – Английски език.