Прекратен конкурс ДОД – Таекуондо

Поради нередности в представените документи ДГ №10 “Чебурашка” прекрати конкурса по документи за ДОД – Таекуондо.

По-долу може да намерите Протокола и Заповедта към работата на Комисията по разглеждане и оценяване на офертите:

Протокол от разглеждането на документите

Заповед за прекратяването на конкурса