Родителска среща за яслените и първите групи за уч. ’23/’24

Предварителната родителска среща със семействата на децата, записани в яслените и първите групи за учебната 2023/ 2024 година, ще се проведе на 11.09.2023г. от 17,00 в музикалния салон (обща) и от 17,30ч. в заималните на съответните групи.

ТУК ще намерите инфомация за реда, при който ще се проведат срещите.