Обява за провеждане на конкурс за ДОД Туризъм – ориентирани и спортна анимация