Общуване между ДГ и родителите – анализ на анкета

ТУК може да откриете резултатите и анализа от проведената анкета с родители на децата от ДГ №10 „Чебурашка“ относно ефективността на общуване и взаимодействие между детската градина и семействата.

Анкетата се проведе по време на тематичните родителски срещи „За общуването между деца, учители и родители“