Медицински документи за постъпване в детско заведение

Медицински документи необходими при постъпване в детско заведение

 

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:
 • здравно-профилактична карта (картон), попълнена и заверена от личния лекар на детето и данни за имунизационния статус на детето;
 • отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;
 • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
 • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.
 
За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:
 • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;
 • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
 
За деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла:
 • при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити;
 • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен – при отсъствие на детето от детската градина по семейни причини за повече от 10 дни и във всички случаи на отсъствие по болест.