Обява ДОД – Спортни и народни танци

ДГ №10 „Чебурашка“ обявява Конкурс по документи за Допълнителни образователни дейности – Спортни и народни танци.

ТУК може да се запознаете с условията, критериите и срока за подаване на документи.