За общуването между деца, учители и родители

По-долу може да намерите презантациите от проведените тематични родителски срещи – „За общуването между деца, учители и родители“:

 

Защо е важно да:…

и

Да си взаимстваме позитивно