„Заедно за децата“ – сдружение с нестопанска цел

гр. София – 1797, община Столична, район „Студентски“, ул. „Арх. Виктория Ангелова – Винарова“ №16, тел. +3592-871-91-43; +3592-871-90-67; https://dg10.bg/; [email protected]

Учредено и регистрирано е Сдружение с нестопанска цел „Заедно за децата“ като Настоятелство към Детска градина №10 „Чебурашка“

 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ НА ДГ №10 „ЧЕБУРАШКА“,

Имаме честта и удоволствието да Ви съобщим, че от 23.03.2023 г. в Агенцията по вписванията официално е регистрирано Сдружение с нестопанска цел „Заедно за децата“ като Родителско настоятелство към ДГ №10 „Чебурашка“. За нас е радостно да Ви информираме, че на проведеното на 16.03.2023 г. Учредително събрание бяха гласувани и успешно приети: Устав, основна дейност и цели на Сдружението, избра се наименование, Съвет на настоятелите и председател.

Каним и други жлаещи родители, учители, общественици и приятели да се присъединят към Сдружение с нестопанска цел „Заедно за децата“ за още по-успешно развитие на ДГ №10 „Чебурашка“.

Бланка на заявление за членство можете да откриете ТУК.

 

Мария Шонева – директор

и педагогически екип на ДГ №10 „Чебурашка“

 

Съвет на настоятелите на

Сдружение „Заедно за децата