График родителски срещи Юни 2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          На 10.06.2024г., понеделник, от 17:15ч. ще се проведат родителски срещи със семействата на децата от Първа А гр. „Ежко“, Първа Б гр. „Щурче“, Втора Б гр. „Мечо“, Трета А гр. „Лъвче“ и Трета Б гр. „Пчеличка“ в края на учебното време на учебната 2023/ 2024 година.

          Родителските срещи със семействата на децата от Първа ясла „Панда“ и Втора ясла „Зайче“ ще се проведат в същия ден, съответно от 16:00ч. и от 16:30ч.

          Родителската среща със семействата на децата от Втора А гр. „Врабчо“ ще се проведе на 13.06.2024г., четвъртък, от 17:15ч.

          Срещите ще протекат в помещенията на групите на ДГ №10 „Чебурашка“ при следния дневен ред:

          1. Запознаване с резултатите от развитието на децата през учебната година.

          2. Организация на работата през летния период.

          3. Разни.

          От ръководството

          на ДГ №10 „Чебурашка“