ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 
На 06.11.2023г. под техническия надзор на СО – район „Студентски“ стартираха строително-ремонтните дейности за цялостна подмяна на хидроизолацията на сградата на ДГ №10 „Чебурашка“.
Във връзка с горното и с оглед безопасността на децата и всички пребиваващи лица на територията на двора на детското заведение Ви информираме, че до приключване на строително-ремонтните дейности, входът на двора откъм ул. „Арх. Виктория Ангелова-Винарова“ №16 временно ще бъде затворен и децата ще се довеждат и взимат от родителите единствено през централния вход зад бл.102.  
Моля за извинение за причиненото неудобство!

 

От ръководството